Wat is een Dorpsraad

Een dorpsraad heeft als doel de deelname te bevorderen van inwoners binnen het grondgebied van de eigen leefgemeenschap, bij het gemeentelijk beleid.

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal/kan hij:

  • op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle lokale gemeenschapsaangelegenheden betreffende het gemeentelijk beleid.
  • de betrokkenheid en de participatie organiseren en versterken voor de inwoners van het betreffende dorp.

         Een goed functionerende dorpsraad moet zoveel mogelijk een vertolking zijn van het algemeen belang.

Dorpsraad Uitbergen is samengesteld uit leden van verenigingen.

Dorpsraad Uitbergen respecteert de autonomie van elke vereniging, maar als het kan en moet springen ze samen in  de bres om hun beste beentje voor te zetten.

Op deze website vind je nuttige informatie over tal van activiteiten die op het getouw worden gezet door de lokale verenigingen.

Terug